MANUAL OF PARTICIPATION


“Manual of Participation” reveals diachronic timeline of Bosnia and Herzegovina. The viewer gets an insight of how someone born in Bosnia and Herzegovina recognises time. The chronological line is broken into pieces, scattered before, during and after the Balkan War in the 90s. The ones who lived those chapters, or still are immersed in them, might name the three times as : “the time of organised sacrifice”, “time before the end”, and “time of hope”. The decomposition of chronology makes the experience of people from Bosnia more familiar to the viewer, and most importantly reveal how the community there, or any community can grow strong together and, on the other hand, segregate and isolate each other easily due to political power struggle.

“Manual of Participation” ukazuje połamaną oś czasu Bośni i Hercegowiny. Narracja rozproszona na kawałki przed, w trakcie i po wojnie na Bałkanach w latach 90. otwiera na perspektywę i formę czasu widzianą w oczach mieszkańców Bośni. Dekompozycja chronologii pozwala na zanurzenie się w trzech rozdartych formach zacierającej się historii, a przede wszystkim ujawnia jakie mechanizmy pozwalają na wzmocnienie poczucia wspólnotowości, a z drugiej strony jak jednocześnie łatwo doprowadzać do segregacji i izolacji siebie nawzajem dzięki nadrzędnym siłom politycznym.